Hälsoprofil

Syftet med hälsoprofil

Telge Hälsocenters Hälsoprofil, är en nulägesanalys som ger dig ett underlag och en möjlighet att reflektera kring din egen livsstil. Den stimulerar dig att ta eget ansvar för din hälsa. Hälsoprofilen är dessutom en metod för att fånga upp personer som på olika sätt har levnadsvanor som kan innebära en hälsorisk och bör uppmärksammas på detta.

Hur går det till?

Först får du fylla i en enkät med några frågor om dina kost-och motionsvanor, om stressymtom, relationer, alkohol mm. Dina svar går vi sedan igenom tillsammans. De utgör grunden för hälsobedömningen. Därefter mäts bland annat ditt blodtryck och din kroppsfettprocent. Du får även göra ett frivilligt konditionstest på stepbräda. Tillsammans tolkar vi sedan värdena i din hälsoprofil och diskuterar hur du kan göra vissa förändringar. Detta tar cirka 1-1,5 timme.

Målsättning

Hälsoprofilen kan vara en väg till att må bättre, orka mer, komma igång med motion eller få balans i tillvaron.

Vi rekommenderar att man gör en uppföljande hälsoprofil efter cirka 6-12 månader.

Vill du få en utförlig beskrivning av tjänsten? Välkommen att maila bokning@telgehalsocenter.se

Pris: 1650:- för 3 besök.


Registrera dig - boka online!
Registrera dig för att kunna boka tider!

Beställ ett presentkort!
Beställ ett presentkort!
Den perfekta gåvan!
Beställ ett friskvårdskort!
Enkelt & smidigt samt att du får upp till 20% rabatt på behandlingarna!
Nyhetsbrev